เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่มีค่า

ที่ผู้ประกอบการควรจะมีไว้โฟกัสเรื่องทำธุรกิจ 

การสร้างยอดขาย

เพื่อให้ได้กำไร

" NT.ABSOLUTE

ที่สุดของงานบัญชี ยินดีให้บริการ " 

สามารถให้บริการและให้คำ

ปรึกษาได้อย่างครบวงจร

ตามที่ต้องการ

ทำเรื่องบัญชีและภาษีให้เป็น

เรื่องที่เข้าใจง่าย และสำนักงาน

บัญชีนั้นต้องเข้าถึงง่าย

การใช้บริการต้องสะดวก

ปลอดภัย

ข้อมูลต้องถูกต้อง

ตรงกำหนดเวลา

ค่าบริการต้อง

สมเหตุสมผลด้วย

คงจะดีหาก ....

ได้เจอสำนักงานบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

สามารถให้บริการและให้คำปรึกษาได้อย่างครบวงจรตามที่ต้องการ

ทำเรื่องบัญชีและภาษีให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และสำนักงานบัญชีนั้นต้องเข้าถึงง่าย การใช้บริการต้องสะดวก ปลอดภัย ข้อมูลต้องถูกต้อง ตรงกำหนดเวลา ค่าบริการต้องสมเหตุสมผลด้วย

เกี่ยวกับเรา

NT . Absolute คือสำนักงานบัญชีผู้ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเราเสมอมาทั้งกิจการ SME และกิจการขนาดใหญ่ ตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี และ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในบริการของเราต่อไปเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับ ประโยชน์สูงสุดในด้านบัญชีและภาษีอย่างต่อเนื่องที่

 • ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
 • ความถูกต้องแม่นยำ ทำด้วยความรอบคอบ
 • ความรับผิดชอบ ส่งมอบงานได้ตรงต่อเวลา รักษาความลับลูกค้า
 • ความสะดวกบวกความง่าย ด้วยค่าบริการที่คุ้มค่า
 • การให้คำปรึกษา เป็นพันธมิตรคู่ธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

 • เป็นที่ปรึกษา เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นพันธมิตรคู่ธุรกิจของลูกค้า
 • มุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัย ก้าวหน้า เพื่อคุณภาพการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมความก้าวหน้าของทีมงาน สร้างความสุขในการทำงาน ให้ส่งผลต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสำนักงานบัญชีอันดับหนึ่ง ที่ลูกค้านึกถึงเรื่องความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และบริการยอดเยี่ยม ตลอดจนเป็นองค์กรที่นักบัญชีต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด

บริการบัญชีภาษี

บริการงานทะเบียน

เหตุผลที่ลูกค้าเลือก NT. Absolute

ความเชื่อมั่นในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ด้วยประสบการณ์ตรงด้านบัญชีและภาษีตั้งแต่ปี 2540 เราได้ใช้ความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ปรึกษา วางแผน ให้บริการครบจบในที่เดียว ตั้งแต่จดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี และที่ปรึกษากฎหมายบัญชีภาษีอากรด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ

ความพึงพอใจและประทับใจในบริการลูกค้า

ต่างมีความเชื่อมั่นและประทับใจในบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลาคุ้มค่าสมราคากับค่าบริการตลอดจนการได้รับคำแนะนำปรึกษาอย่างมืออาชีพและเป็นกันเองเหมือนเพื่อนคู่คิด และพันธมิตรคู่ธุรกิจ ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกือบ 500 ราย ( ณ สิงหาคม 66 )

การแนะนำบอกต่อจากลูกค้า

ที่ใช้บริการกับเรา

ตลอดเวลากว่า 25 ปีในการให้บริการด้านบัญชี เราไม่เคยทำการตลาด แต่ฐานลูกค้าเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นไว้ใจเรา

ที่ได้แนะนำและบอกต่อๆกันไปให้มาใช้บริการกับ NT. Absolute

ขอบคุณ Website จัดอันดับสำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่มี NT. Absolute ติดอันดับ TOP 5 หลายปีติดต่อกันจนถึงปีล่าสุด (2023) จนเราต้องขยายสำนักงาน และเพิ่มจำนวนพนักงานขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย
มีขั้นตอนขอใช้บริการอย่างไร
 • ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา
 • ทีมงานเราสอบถามและทำความเข้าใจในธุรกิจของท่าน ทั้งในเรื่องของลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร จำนวนพนักงาน
 • ทีมงานเราทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ท่านต้องการ เพื่อนำมากำหนดอัตราค่าบริการ
 • เสนอค่าบริการให้ท่านพิจารณา
 • เมื่อท่านตอบรับ เปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทโดยสมัคร Online Application
 • ขอรหัสสรรพากรออนไลน์ และรหัสยื่นงบการเงิน E-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ทีมงานเราสอนงานให้กับท่านในครั้งแรก เพื่อให้เข้าใจระบบบัญชี และการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการทำธุรกิจ
 • หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการให้บริการตามที่ตกลง
สิ่งที่จะได้รับเป็นพิเศษจากการใช้บริการกับ NT. Absolute มีหรือไม่
 • คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของภาษีประเทศไทย
 • แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
 • การสอนงานให้กับท่านในครั้งแรก เพื่อให้เข้าใจระบบบัญชี และการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการทำธุรกิจ
คิดค่าบริการอย่างไร
ราคาจะเหมาะสมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความซับซ้อนของธุรกิจ และปริมาณเอกสาร ท่านสามารถขอราคาประเมินก่อนตัดสินใจได้
มีบริการรับส่งเอกสารหรือไม่ คิดค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่
ปกติแล้วลูกค้าจะเป็นคนส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้สำนักงาน สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ก็จะมีลูกค้าบางท่านนำเอกสารมาส่งที่ Office ในเขตกรุงเทพฯหากลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารสามารถแจ้งทางเราได้ เราสามารถจัดหาคนรับส่งเอกสารให้ได้ สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้สำนักงาน
รับตรวจสอบบัญชีด้วยหรือไม่
เรามีให้บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูงอีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในครบจบในที่เดียว
รับวางระบบบัญชีด้วยหรือไม่
เราให้บริการวางระบบบัญชีด้วย เรานำระบบบัญชีที่มีคุณภาพที่จะช่วยควบคุมข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อการบริหาร และเรายังมีโปรแกรมบัญชี ERP ใช้งานแบบ Online บน Cloud ทำงานได้ทุกที่ เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการแข่งขันของธุรกิจท่าน
มีบริการเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรหรือไม่
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ใช้บริการกับ NT Absolute เราเป็นตัวแทนช่วยเข้าพบกรมสรรพากร ในกรณีที่ท่านมีปัญหาด้านบัญชีภาษี เราจะช่วยคลายความกังวลให้กับท่าน โดยช่วยให้คำแนะนำและเป็นตัวแทนในการเจรจาหาข้อยุติทางด้านภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
รับวางแผนภาษีด้วยหรือไม่
เราสามารถช่วยลูกค้าวางแผนภาษีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ/หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อให้ประหยัดภาษีอย่างถูกต้องให้มากที่สุด
ติดตามงานได้ง่ายหรือไม่
ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30-17.30 น. ท่านสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์ Line และ e-mail เรามีทีมงานเกือบ 40 คนรอให้บริการท่านอยู่  (หยุดวัน เสาร์อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) ท่านสามารถติดต่อได้ทาง Line และทีมงานจะรีบติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy